Duurzaam bouwen van kelders in beton

Leefkelders en gewone kelders

ETIB nv is al 20 jaar toonaangevend is het uitvoeren van kelders in beton. Toepassingen: voor woningen, voor appartementsgebouwen, voor industrie,... Het gebruik van de kelder is enorm geëvolueerd. Vroeger ging het om een voorraadkelder, momenteel wordt het meer en meer een gebruiks- en leefruimte: zie leefkelders ETIB nv is enorm bezig met duurzaam bouwen BEN (Bijna Energie Neutraal): zie energie ETIB nv kan ook zorgen voor een stabiliteitsberekening, grondsondering e.a. in samenwerking met het studiebureel EBIK bvba. Voor elke uitvoering wordt door onze tekendienst een gedetailleerd uitvoeringsplan opgemaakt. Stipte planning, heel veel aandacht voor energie, kwaliteit, veiligheid en service zijn de punten waarin wij het verschil maken met de anderen.

LEEFKELDERS

Door het optimaal gebruiken van het volume kan de kelder mee gebruikt worden als volwaardige leefruimte.

In dit geval wordt de kelder:

- Geïsoleerd
- Voorzien van natuurlijke lichtinval (ramen / vloerplaten in glas)
- Aangesloten op het ventilatiesysteem

ETIB nv kan dit alleen maar aanbevelen daar dit volledig past in het principe van compact en duurzaam bouwen. Ook hierin maken wij het verschil !!

ETIB nv heeft al veel uitvoeringen gedaan waar slaapkamers, burelen, ontspanningsruimte, logeerruimte e.a. in de kelder werden voorzien.

GEWONE KELDERS

Het betreft niet geïsoleerde kelders met weinig of geen natuurlijke lichtinval

Toepassingen:

Voor woningen:  voorraadkelders, bergingen, werkruimte, technisch lokaal …

Voor appartementsgebouwen: bergingen, technisch lokaal, parkeerplaatsen / garages …

Voor kantoorgebouwen en industrie: magazijn, technisch lokaal, archief …